Това показаха в Балчик скъпите ни гости от Молдова – Бесарабия. Носталгията е оная тънка нишка, която държи връзката ни между минало, настояще и бъдеще. Тази силна и постоянна връзка е духовният ни корен и усещането за принадлежност.
С колко любов тези млади българи пресъздават наученото и предадено от баби, дядовци и родители. И макар, родени в далечна земя, те пренасят през времето и пространството част от нашето наследство – песни, танци, обичаи, самосъзнание и български дух. Бесарабските българи внушиха на българската публика, че можем да поддържаме тесни контакти в културния обмен между Балчик, Ген.Тошево, Твърдица и Тараклия.
Толкова слънчеви хора са, запазили в себе си гостоприемството, толерантността и човешката доброта.
След контактите с тях, те ни усетиха като свои, защото общувахме на една честота – българщината и нейното опазване. Благодаря от тяхно и от мое име на организаторите на Първия международен форум „Българско наследство” – Балчик, 2015 г., които превърнаха града ни в средище на духовност. Успяха да ни сближат по братски.
Научните конференции в залата на Община Балчик - „За етнологията на българите” и „75 години от възвръщането на Южна Добруджа към България”, както и литературната дискусия, показаха мощната сила на мисълта на българите за обединение.
Много силно бе директното участие в конференциите на акад. Георги Марков, проф.д-р Николай Червенков, доц. д-р Елена Рацеева, проф.д-р Калчо Калчев, Люба Радославова, Иван Радев, Георги Казанджиев, Георги Балабанов, Енчо Димитров, д-р Валентин Вълев, Петър Янков и Гено Генов, а индиректно чрез Интернет участваха успешно д-р Иван Думиника и д-р Румен Сребранов.
В литературната дискусия, чиято канава бе подготвена от Росица Шалтева и Маруся Костова, се отличиха директно Надежда Танова, Петър Ризов, Енчо Димитров, Стефка Керчева, Иван Статев, младата Ирена Ивова, а индиректно, но много трогателно, се доближихме до поетичния свят на Димитър Боримечков.
Фолклорният конкурс и концертите на Твърдица и Тараклия в двете читалища на града ще останат като ярка диря в сърцата ни. Добруджа много е страдала, много е преживяла. Затова днес тя подава ръка на всички българи по света. Да живеем разумно - в мир и разбирателство. Това е нашето бъдеще.
Пенка ДИМИТРОВА
Литературен клуб „Йордан Кръчмаров”
Балчик

 

 

Партньори на форума

  

chernoBalchik logo1 ChitalistePH Вестник "Балчишки телеграф"  
Община Балчик   Читалище П.Хилендарски
Балчик
Вестник
"Балчишки телеграф"
 

Читалище 

"Васил Левски 1959" Балчик