Бъдете и пребъдвайте. Мислено съм с вас.
Дай, Боже, някой ден да се видим и, както се казва, дружбата, приятелството ръжда не хващат.
И нека празникът, който организирахте и успяхте да реализирате, мисловната енергия в концерти, срещи, в поетичен рецитал, да остане в сърцата ви, както и в сърцата на стотиците участници във форума “Българско наследство”.
Да го пазим това наследство и да го предаваме на следващите поколения.
Димитър
БОРИМЕЧКОВ
бесарабския поет и журналист

 

 

Партньори на форума

  

chernoBalchik logo1 ChitalistePH Вестник "Балчишки телеграф"  
Община Балчик   Читалище П.Хилендарски
Балчик
Вестник
"Балчишки телеграф"
 

Читалище 

"Васил Левски 1959" Балчик